You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Fundacja CHÓR KOBIET wywodzi się z pracy nad projektem teatralnym Marty Górnickiej prowadzonej w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie od 2009 roku. CHÓR KOBIET miał odzyskać kobiety dla teatru oraz przywrócić teatrowi CHÓR, stworzyć dla niego nowy język i formę obecności scenicznej. Pracy tej przyświecała idea stworzenia ponowoczesnego teatru chórowego – estetycznej, formalnej i ideologicznej koncepcji teatru, która łączy źródłową dla zachodniej sceny siłę zbiorowego ciała/głosu ze współczesną krytyką języka jako narzędzia władzy.

 

Fundacja CHÓR KOBIET jest organizacją non profit założoną w 2015 roku. Fundacja zajmuje się upowszechnianiem i promocją nowych form teatru, przekraczających tradycyjne podziały w obrębie sztuk. Wspiera działania artystyczne o polityczno- społecznym wymiarze zmierzające do zniesienia opresji i stworzenia możliwości negocjowania wartości i wzorców, na których opierają się społeczeństwa. Jej celem jest również wspieranie procesu budowy otwartej, różnorodnej, niewykluczającej wspólnoty poprzez czynne włączanie społeczeństwa w kulturę.

 

Fundacja jest reprezentowana poprzez Martę Górnicką - Prezesa Zarządu oraz Łukasza Jaskułę - Członka Zarządu.

Rada Programowa Fundacji: Anna Galas-Kosil (Przewodnicząca Rady), Agata Adamiecka-Sitek, Ewa Chomicka, Joanna Krakowska.

 

Fundacja Chór Kobiet

Al. Solidarności 92/47

01-016 Warszawa

KRS: 0000576230

NIP: 522-303-89-18

REGON: 362541280 

 

nr konta Fundacji

50 1240 6292 1111 0010 6520 6460